Saturday, November 19, 2016

A.C.A.B. VA YuPunk

          Ovo je kompilacija na čijem su stvaranju učestvovali mnogi članovi naše male zajednice kojima se ovim putem zahvaljujem. Žao mi je što gain na nekim pesmama /malo je reći/ divlja ali nisam uspeo /ili umeo/ da izravnam sve stvari.

        Takođe, želim da se izvinim na OGROMNOJ neodgovornosti YuPunk admin tima /to bih bio ja i samo ja :P/ zbog neoprostivog kašnjenja finalnog proizvoda, tj kompilacije. Obećavam da će svi članovi tima biti propisno ukoreni i sankcionisani.
"Sve je to pank!"

Takođe, ukoliko sretnete /ukorene/ članove ovog tima negde na 'ladnom betonu, platite im pivo!

PANKERI SVIH ZEMALJA, UJEDINITE SE!

A.C.A.B. VA - YuPunk

DOWNLOAD

Track list:
1 comment: